Baza obejmuje obszar Łodzi i wybrane obszary województwa Łódzkiego.
Baza ma charakter kompletny, tzn. że z monitorowanych obszarów wprowadzane są wszystkie zawarte transakcje rynkowe.

Liczba zgromadzonych na dzień 2 stycznia 2024 r. rekordów wynosi 210496, w tym:
40373 transakcji nieruchomościami zabudowanymi, w tym 125 transakcji ponadregionalnych
71109 transakcje nieruchomościami niezabudowanymi, w tym 21 transakcji ponadregionalnych 
98342 transakcji nieruchomościami lokalowymi
      68 umów służebności przesyłu
    603 czynsze najmu i dzierżawy

Stowarzyszenie opracowuje coroczne analizy rynku łódzkiego:
– Pierwsza analiza powstała w roku 2009 i objęła lata 2005-2009.
– Druga analiza powstała w roku 2011 i objęła lata 2009-2010.
– Trzecia analiza powstała w roku 2012 i objęła lata 2000-2011.
– Czwarta analiza powstała w roku 2013 i objęła lata 2011-2012.
– Piata analiza powstała w roku 2014 i objęła lata 2012-2013.
– Szósta analiza powstała w roku 2015 i objęła lata 2013-2014.
– Siódma analiza powstała w roku 2016 i objęła lata 2014-2015.
– Ósma analiza powstała w roku 2017 i objęła lata 2015-2016.
– Dziewiąta analiza powstała w roku 2018 i objęła lata 2016-2017.
– Dziesiąta analiza powstała w roku 2019 i objęła lata 2017-2018.
– Jedenasta analiza powstała w roku 2020 i objęła lata 2018-2019.
– Dwunasta analiza powstała w roku 2021 i objęła lata 2019-2020.
– Trzynasta analiza powstała w roku 2022 i objęła lata 2020-2021.
– Czternasta analiza powstała w roku 2023 i objęła lata 2021-2022.

Stowarzyszenie opracowuje także inne analizy rynku:
– Lokale mieszkalne na rynku wtórnym w Łodzi – trend czasowy w latach 2013-2017.
– Stacje paliw w Polsce w latach 2008-2018.
– Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi – trendy czasowe 2010-2022
– Rynek nieruchomości Gminy Błaszki i Wróblew na trasie Kolei Dużych Prędkości.

Analizy ukazującą trendy i podstawowe zależności zaistniałe na łódzkim rynku nieruchomości.
Analizy mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu wycen, lecz nie zastępuję analizy rynku jako elementu operatu szacunkowego.

Załączniki:
Analiza rynku łódzkiego za lata 2005-2008
Analiza rynku łódzkiego za lata 2009-2010
Analiza rynku łódzkiego za lata 2010-2011
Analiza rynku pierścienia łódzkiego za lata 2010-2011
Analiza rynku łódzkiego za lata 2011-2012
Analiza rynku pierścienia łódzkiego za lata 2011-2012
Analiza rynku łódzkiego za lata 2012-2013
Analiza rynku pierścienia łódzkiego za lata 2012-2013
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2013-2014 cz. 1
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2013-2014 cz. 2
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2014 2015 cz. 1
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2014-2015 cz. 2
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2015-2016
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2016 2017 – część 1 lokale
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2016 2017 – część 2 grunty
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2016 2017 – część 3 zabudowane
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2017-2018 – część 1 lokale
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2017 2018 – część 2 grunty
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2017-2018 – część 3 zabudowane
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2018-2019 – część 1 lokale mieszkalne
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2018-2019 – część 2 niezabudowane
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2018-2019 – część 3 zabudowane MN
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2019-2020
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2020-2021
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości za lata 2021-2022

Lokale mieszkalne na rynku wtórnym w Łodzi – trend czasowy w latach 2013-2017
Stacje paliw w Polsce – w latach 2008-2018
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi – trendy czasowe 2010-2022
Rynek nieruchomości Gminy Błaszki i Wróblew na trasie Kolei Dużych Prędkości