Szanowni Sygnatariusze – Koleżanki i Koledzy

W roku 2023 mija 20 lat funkcjonowania naszej organizacji zawodowej.
Uroczystości rocznicowe odbędą się w dniu 7 października 2023 roku.

Szczegóły znajdziecie w zakładce 20-LECIE BAZY

Prezes Zarządu ŁSARN
Tomasz Paweł Cieślak

Witamy na stronie Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości działającego pod patronatem
Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Stowarzyszenie jest powołane w celu tworzenia analiz rynku nieruchomości niezbędnych dla potrzeb wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Stowarzyszenie działa w celu:
1) Podnoszenia jakości oraz wiarygodności operatów szacunkowych oraz opinii sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych,
2) Pozyskiwania informacji o rynku nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w p. 1),
3) Promowania zasad etyki zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Narzędziem służącym do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia jest Baza Informacji o Rynku Nieruchomości tworzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Członkami Stowarzyszenia są wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi posiadający stosowne uprawnienia w rozumieniu ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.