Stowarzyszenie kontynuuje działalność BAZY funkcjonującej od 2003 roku w oparciu o umowę cywilnoprawną Sygnatariuszy oraz Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości zarejestrowanego w 2015 roku.

Dnia 25 lutego 2015r. odbyło się ostatnie zabranie Bazy Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości, działającej w oparciu o umowę z dnia 15 października 2003r.
Zebrani podjęli uchwałę o  rozwiązaniu umowy za wzajemna zgodą wszystkich stron, z dniem zarejestrowania założonego w dniu 25 lutego 2015r. stowarzyszenia zwykłego, pod nazwą BAZA DANYCH O ŁÓDZKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI pod patronatem ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH z siedzibą w Łodzi (90-608), ul. Wólczańska 51.

Dnia 25 lutego 2015r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi (90-608) ul. Wólczańska 51.

W dniu 16 marca 2015r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi (90-608) ul. Wólczańska 51.
Tym samym, zgodnie z uchwałą z dnia 25.02.2015r. Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości, działająca w oparciu o umowę z dnia 15 października 2003r. przestała istnieć.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, w dniu 11 stycznia 2017r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi (90-608) ul. Wólczańska 51.

W dniu 26 stycznia 2017r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 51.

W  dniach 9 maja i 20 czerwca 2017r. odbyły się drugie i trzecie Zabrania Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 51.

W dniu 3 lipca 2017r. została zarejestrowana zmiana Regulaminu i nazwy Stowarzyszenia na Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 51.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Stowarzyszenie jest zarejestrowane pod nr 23 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.
Rejestr stowarzyszeń dostępny jest na stronie:
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_DK_22/BAM_ewidSZ_20221026.xlsx

Każdy Sygnatariusz zobowiązany jest do :
1)  podpisania z Firmą ProNET Umowy o Świadczenie Usług Informatycznych w Ramach Systemu Partner i do przestrzegania Regulaminu
świadczenia usług dostępu do Systemu Wymiany Baz Danych o Rynku Nieruchomości Walor – Partner,
2)  zakupu licencji programu komputerowego WALOR,
3) przestrzegania Regulaminu i Instrukcji Funkcjonowania BAZY oraz Uchwał Zebrania i Uchwał Zarządu.

Stowarzyszenie działa pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 51.