Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości
ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź

tel./fax: (42) 633 32 37 ;  kom. 502 129 875
e-mail:  lsarn@lsarn.eu
strona internetowa:  www.lsarn.eu

Adres e-mail do przesyłania RAPORTÓW KWARTALNYCH:  kontrola@lsarn.eu
Rachunek bankowy (składki członkowskie, inne wpłaty):  38 1020 3408 0000 4002 0368 9965

Formularz kontaktowy