Aktualność

Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

W dniu 20 lutego 2018r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok.Zgodnie z podjętą uchwałą nr 13 składka członkowska za rok 2018 wynosi 150 zł. Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do dnia 31 marca 2018 r. na rachunek bankowy nr: 38 1020 3408 0000 4002 0368 9965 Zarząd informuje, że od początku 2018 roku Raporty Kwartalne przesyłamy na adres e-mail: kontrola@lsarn.eu

Z Jacek Dukat, przed