Zarząd ŁSARN zachęca do korzystania z elektronicznych platform pozyskiwania informacji ze Starostw Powiatowych.  Tutaj można zapoznać się ze stosownym ZESTAWIENIEM danych kontaktowych poszczególnych Starostw.
W Łodzi wszystkie informacje znajdziecie na stronie https://portalsit.log.lodz.pl
Trzeba wejść w zakładkę PORTAL RZECZOZNAWCY gdzie znajdziecie umowę, regulamin, możliwość rejestrowania się i zalogowania do portalu. Jeśli ktoś nie podpisał jeszcze umowy, to trzeba ją wydrukować, podpisać i przekazać fizycznie do ŁOG. Umowa zostanie podpisana przez Dyrektora i odesłana pocztą a Wy dostaniecie mailem login i hasło dostępu do portalu. To proste czynności, które otwierają ścieżkę dostępu do aktów notarialnych online.
Jak pobierać akty notarialne z portalu https://irzeczoznawca.log.lodz.pl dowiecie się z załączonej prezentacji w Power Point Krok po kroku w ŁOG oraz instrukcji Przeglądanie czerwiec 2023
Jak poprawnie wpisywać udziały dowiecie się z instrukcji „Wpisywanie udziałów„.
Jak poprawić nieprawidłowo wpisane udziały dowiecie się z instrukcji „Poprawianie nieprawidłowo wpisanych udziałów

Zarząd ŁSARN informuje, że:
1.  Od początku 2018 roku Raporty Kwartalne przesyłamy na adres e-mail: kontrola@lsarn.eu
2. 
Składkę członkowską w wysokości 150 zł/rok wpłacamy na rachunek bankowy nr:  38 1020 3408 0000 4002 0368 9965

Kategorie: Aktualności