Baza obejmuje obszar Łodzi i wybrane obszary województwa Łódzkiego.
Baza ma charakter kompletny, tzn. że z monitorowanych obszarów wprowadzane są wszystkie zawarte transakcje rynkowe.

Liczba zgromadzonych na dzień 1 lutego 2018r. rekordów wynosi 120103, w tym:
24722 transakcje nieruchomościami zabudowanymi
44161 transakcje nieruchomościami niezabudowanymi
50575 transakcji nieruchomościami lokalowymi
 42 umów służebności przesyłu
603 czynsze najmu i dzierżawy

Stowarzyszenie opracowuje coroczne analizy rynku łódzkiego.
– Pierwsza analiza powstała w roku 2009 i objęła lata 2005-2009.
– Druga analiza powstała w roku 2011 i objęła lata 2009-2010.
– Trzecia analiza powstała w roku 2012 i objęła lata 2000-2011.
– Czwarta analiza powstała w roku 2013 i objęła lata 2011-2012.
– Piata analiza powstała w roku 2014 i objęła lata 2012-2013.
– Szósta analiza powstała w roku 2015 i objęła lata 2013-2014.
– Siódma analiza powstała w roku 2016 i objęła lata 2014-2015.
– Ósma analiza powstała w roku 2017 i objęła lata 2015-2016.

Stowarzyszenie opracowuje także inne analizy rynku.
– Lokale mieszkalne na rynku wtórnym w Łodzi – trend czasowy w latach 2013-2017.

Analizy ukazującą trendy i podstawowe zależności zaistniałe na łódzkim rynku nieruchomości.
Analizy mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu wycen, lecz nie zastępuję analizy rynku jako elementu operatu szacunkowego.

Załączniki:
Analiza rynku łódzkiego za lata 2005-2008
Analiza rynku łódzkiego za lata 2009-2010
Analiza rynku łódzkiego za lata 2010-2011
Analiza rynku pierścienia łódzkiego za lata 2010-2011
Analiza rynku łódzkiego za lata 2011-2012
Analiza rynku pierścienia łódzkiego za lata 2011-2012
Analiza rynku łódzkiego za lata 2012-2013
Analiza rynku pierścienia łódzkiego za lata 2012-2013
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2013-2014 cz. 1
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2013-2014 cz. 2
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2014 2015 cz. 1
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2014-2015 cz. 2
Analiza łódzkiego rynku nieruchomości 2015-2016
Lokale mieszkalne na rynku wtórnym w Łodzi – trend czasowy w latach 2013-2017