Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Tomasz Paweł Cieślak, do obowiązków którego należą reprezentacja i sprawy organizacyjne.

W skład Zarządu wchodzą :
1) Alicja Sacharz – sprawy finansowe
2) Blanka Krzemińska-Freda – kontrola pisywania rekordów  
3) Jan Juraś – koordynacja pracy Sygnatariuszy 
4) Jacek Dukat – sprawy techniczne

Załączniki:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach – tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
Polityka Bezpieczeństwa Informacji w ŁSARN

Nr REGON
Nr NIP
Nr konta w PKO Bank Polski
Regulamin ŁSARN
Instrukcja Funkcjonowania Bazy
Raport kwartalny
Deklaracja Członkowska – członka ŁSRM
Deklaracja Członkowska – członka innego stowarzyszenia sfederowanego w PFSRM
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych