Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Tomasz Paweł Cieślak, do obowiązków którego należą reprezentacja i sprawy organizacyjne.

W skład Zarządu wchodzą :
1) Alicja Sacharz – sprawy finansowe
2) Teresa Bersińska – koordynacja pracy Sygnatariuszy
3) Jan Juraś – kontrola wpisywanych rekordów
4) Jacek Dukat – sprawy techniczne

Załączniki:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach – tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
Nr REGON
Nr NIP
Nr konta w PKO Bank Polski
Regulamin Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości
Instrukcja Funkcjonowania Bazy
Deklaracja Członkowska
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Raport kwartalny – 2019 r.
Polityka Bezpieczeństwa Informacji w ŁSARN