W dniu 5 lutego 2019r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok.
W załączeniu sprawozdanie z zebrania i uchwała nr 19
o zmianie Regulaminu.
Protokół z zebrania nr 5 – sprawozdawczego za rok 2018
Uchwała nr 19 – o zmianie regulaminu stowarzyszenia

Zarząd informuje, że:
1) Od początku 2018 roku Raporty Kwartalne przesyłamy na adres e-mail: kontrola@lsarn.eu
2) Składkę członkowską w wysokości 150 zł/rok wpłacamy na rachunek bankowy
nr:
38 1020 3408 0000 4002 0368 9965

Kategorie: Aktualność