W dniu 12 września 2019r. w sali konferencyjnej PTE przy ul. Wólczańskiej 51(siedziba naszego Stowarzyszenia) w
godzinach 10,00 – 16,00. odbędą się warsztaty pn. „Baza Informacji o Rynku Nieruchomości – poprawność obsługi systemu informatycznego”. 
Warsztaty obejmują 8 godzin uczestnictwa (1 godz.= 45 min) co daje 4 punkty edukacyjne.

Warsztaty są bezpłatne i obowiązkowe dla wszystkich Sygnatariuszy.

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju 28 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Celem warsztatów jest podniesienie jakości bazy informacji o rynku nieruchomości, wyeliminowanie błędów, uzupełnienie Instrukcji Funkcjonowania Bazy, przyjęcie jednolitych formularzy dla każdego rodzaju nieruchomości.

Kategorie: Aktualność