W dniu 12 września 2019r. w sali konferencyjnej PTE przy ul. Wólczańskiej 51 w godzinach 10,00 – 16,00. odbyły się warsztaty pn. „Baza Informacji o Rynku Nieruchomości – poprawność obsługi systemu informatycznego”.

Celem warsztatów było podniesienie jakości bazy informacji o rynku nieruchomości, wyeliminowanie błędów, uzupełnienie Instrukcji Funkcjonowania Bazy, przyjęcie jednolitych formularzy i widoków dla każdego rodzaju nieruchomości.

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju 28 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Warsztaty obejmowały 8 godzin uczestnictwa (1 godz.= 45 min) co daje 4 punkty edukacyjne.

Kategorie: Aktualność